Ажлын алба

ОҮИТБС-ын ажлын алба - өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах үүрэг бүхий төслийн нэгж. 4 орон тооны ажилтантай.

1

Төслийн зохицуулагч Д.Нямдорж

coordinator@eitimongolia.mn

+976 9911-7994

2022 оноос ажиллаж байна.

2

Зохицуулагч Ш.Цолмон

secretariat@eitimongolia.mn

+976 9919-6972

2007 оноос ажиллаж байна.

3

Харилцааны менежер З.Цэлмэг

communication@eitimongolia.mn

+976 9985-0656

2021 оны 5 дугаар сараас ажиллаж байна.

4

Мэдээлэл, технологийн зөвлөх В.Нармандах

admin@eitimongolia.mn

+976 9907-9901

2020 оноос ажиллаж байна.

5

Санхүү, захиргааны мэргэжилтэн А.Отгонтунгалаг

finance@eitimongolia.mn

+976 9904-5960

2013 оноос ажиллаж байна.