Ажлын алба

ОҮИТБС-ын ажлын алба - өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах үүрэг бүхий төслийн нэгж. 4 орон тооны ажилтантай.

 

Төслийн зохицуулагч З.Баярхүү

coordinator@eitimongolia.mn

+976 9910-5190

2020 оноос ажиллаж байна.

                                            

Зохицуулагч Ш.Цолмон

secretariat@eitimongolia.mneiti.secretariat.mn@gmail.com

+976 9919-6972

2007 оноос ажиллаж байна.

 

Харилцааны менежер З.Цэлмэг

communication@eitimongolia.mneiti.communication@gmail.com

+976 9985-0656

2021 оны 5 дугаар сараас ажиллаж байна.

 

Мэдээлэл, технологийн зөвлөх В.Нармандах

admin@eitimongolia.mn

+976 6009-9060

2020 оноос ажиллаж байна.

 

Санхүү, захиргааны мэргэжилтэн А.Отгонтунгалаг

finance@eitimongolia.mneiti.finance@gmail.com

+976 9904-5960

2013 оноос ажиллаж байна.