Гарын авлага
# Нэр Огноо Татаж авах
1 ОҮИТБС-ын тайлан бэлтгэн гаргадаг аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан гарын авлага 2013 оны 3-р сар татаж авах
2 ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийг орон нутагт хангах үүрэг бүхий дэд зөвлөлийн гарын авлага 2014 оны 4-р сар татаж аваххавсралт
3 ОҮИТБС-ын Цахим тайлагналын системийн гарын авлага 2014 оны 9-р сар татаж авах