Iron ore, gold, fluorspar
Алт QGLD ▼-1.76
Зэс COPPR ▲361.0
Нүүрс QCOL ▼0.0
Хөнгөн цагаан Alm ▼-33.5
Платинюм Pt ▲10.7
Мөнгө Ag ▼0.0
Цайр Zn ▼-148.0
Никель Ni ▲750.0
Хар тугалга Pb ▼-20.0
Цагаан тугалга Tin ▼-420.0
ОҮИТБС-н 2020 оны нэгтгэл тайлан боловсруулах гүйцэтгэгч компаниар "Грант Торнтон Аудит" ХХК шалгарлаа.
"E-Reporting" системийг сайжруулах төслийн гүйцэтгэгчээр "Лидер Вишн Групп" ХХК шалгарлаа.
"ОН дахь дэд зөвлөлийн чадавхийг сайжруулах, судалгаа, мониторинг хийх" төслийн гүйцэтгэгчээр "Хүний хөгжил, судалгаа, сургалтын төв" ТББ шалгарлаа.
Хүчин төгөлдөр лиценз
Нэгтгэлд хамрагдсан
Лиценз эзэмшигч компани
Тайлан гаргасан компани