TAX AND FEES

2012 онд эрдэс баялгийн салбараас олсон орлого, төлбөрийн мэдээ

(Монгол Улсын ОҮИТБС-ын 2012 оны нэгтгэл тайлангийн хэсгээс)

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү