Тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөн

Та бүхэн тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл, шинээр олгогдсон тусгай зөвшөөрөл, шилжилт хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг Ашигт малтмалын газрын вэб хуудасны дараах холбоосоос хүлээн авна уу. 

Тусгай зөвшөөрлийн хөдөлгөөний мэдээлэл

Шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц, шаардагдах материал

Шинээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явц, шаардагдах материал