• Эхлэл
  • Тайлангийн маягт, заавар

Тайлангийн маягт, заавар

# Маягтын нэр Маягт (PDF) МАЯГТ (XLSX)
1 Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тайлан Маягт ОҮИТБС-1 Маягт ОҮИТБС-1
2 Газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн улс болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, хураамж, зардлын тайлан Маягт ОҮИТБС-2 Маягт ОҮИТБС-2
3 Орон нутгийн төсөвт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс төвлөрүүлсэн барьцаа, албан татвар, хураамжын орлогын тайлан Маягт ОҮИТБС-3 Маягт ОҮИТБС-3
4 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын төсөв, төрийн байгууллагад төвлөрүүлсэн татвар албан татвар, хураамжийн болон бусад орлогын тайлан Маягт ОҮИТБС-4 Маягт ОҮИТБС-4
5 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэл, борлуулалтын нэгдсэн тайлан Маягт ОҮИТБС-5 Маягт ОҮИТБС-5
6 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн орлогын нэгтгэлийн тайлан Маягт ОҮИТБС-6 Маягт ОҮИТБС-6

 

Маягтын загваруудыг LegalInfo.mn сайтаас үзэх, татаж авах