Тайлангийн маягт, заавар

Маягтын загваруудыг LegalInfo.mn сайтаас үзэх, татаж авах

# Маягтын нэр Маягт (PDF) Маягт (XLSX) Маягт нөхөх заавар
1 Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тайлан Маягт ОҮИТБС-1 Маягт ОҮИТБС-1 Нөхөх заавар татах
2 Газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн улс болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, хураамж, зардлын тайлан Маягт ОҮИТБС-2 Маягт ОҮИТБС-2 Нөхөх заавар татах
3 Орон нутгийн төсөвт ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс төвлөрүүлсэн барьцаа, албан татвар, хураамжын орлогын тайлан Маягт ОҮИТБС-3 Маягт ОҮИТБС-3 Нөхөх заавар татах
4 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын төсөв, төрийн байгууллагад төвлөрүүлсэн татвар албан татвар, хураамжийн болон бусад орлогын тайлан Маягт ОҮИТБС-4 Маягт ОҮИТБС-4 Нөхөх заавар татах
5 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэл, борлуулалтын нэгдсэн тайлан Маягт ОҮИТБС-5 Маягт ОҮИТБС-5 Нөхөх заавар татах
6 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн орлогын нэгтгэлийн тайлан Маягт ОҮИТБС-6 Маягт ОҮИТБС-6 Нөхөх заавар татах