Гэрээ

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42.1 -ийн дагуу компаниудын нутгийн захиргааны байгууллага, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хооронд байгуулсан гэрээ

Гэрээлэгч талууд Гэрээний төрөл Татаж авах
1 Баян-Өлгий аймаг ЗДТГ, СС Монголия ХХК Хамтын ажиллагааны гэрээ Татаж авах
2 Дундговь аймаг ЗДТГ, Тайшэн девелопмент ХХК Эрээний ордын ашиглалтын үйл ажиллагааны талаар хамтран ажиллах гэрээ Татаж авах
3 Дундговь аймаг ЗДТГ, Жи Пи Эф ХХК "Зүүн" ордын ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны талаар хамтран ажиллах гэрээ Татаж авах
4 Говь-Алтай аймаг ЗДТГ, Алтайн хүдэр ХХК Хамтран ажиллах гэрээ Татаж авах
5 Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сум ЗДТГ, Ханшашир ХХК Хамтран ажиллах гэрээ Татаж авах
6 Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум ЗДТГ, Си Эм Кэй Ай ХХК Хамтын ажиллагаа, хариуцлагын гэрээ Татаж авах
7 Хэнтий аймгийн Галшар сум  ЗДТГ, Нордвинд ХХК Газар ашиглуулах гэрээ Татаж авах
8 Орхон аймаг ЗДТГ, Эрдэнэт Үйлдвэр ХХК Хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө Татаж авах
9 Орхон аймаг ЗДТГ, Зунрун ХХК Хамтран ажиллах гэрээ Татаж авах
10 Увс аймаг ЗДТГ, Монголиа Галдвилл Увс Петролиум ХХК Хамтын ажиллагааны гэрээ Татаж авах
11 Завхан аймаг ЗДТГ, Баян айраг Эксплорэйшн ХХК Хамтын ажиллагааны гэрээ, Газар ашиглах гэрээ, Ус ашиглах гэрээ Татаж авах
12 Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, Ихэр гурван цохио ХХК Газар ашиглах гэрээ Татаж авах
13 Булган аймгийн Дашинчилэн сум - Болор Оргил Майнинг ХХК Сумын ЗДТГ-тай нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ Татаж авах
14 Булган аймгийн Дашинчилэн сум - Бэрхийн нурамт ХХК 2016 оны нийгмийн хариуцлагын гэрээ Татаж авах
15 Булган аймгийн Бүрэгхангай сум - Эвсэг сайхан ХХК Нийгмийн хариуцлагын гэрээ Татаж авах
16 Булган аймгийн Бүрэгхангай сум - ГБНБ ХХК Нийгмийн хариуцлагын гэрээ Татаж авах
17 Булган аймгийн Бүрэгхангай сум - Хүслэмж ХХК Нийгмийн хариуцлагын гэрээ Татаж авах
18 Булган аймгийн Бүрэгхангай сум - Монполимет ХХК Нийгмийн хариуцлагын гэрээ Татаж авах
19 Орхон аймаг - Эрдэнэт үйлдвэр ХХК Орхон аймаг, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн хамтын ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө Татаж авах
20 Сүхбаатар аймаг Гэрээ байгуулагдаагүй тухай албан бичиг Татаж авах
21 Говьсүмбэр аймаг Гэрээ байгуулагдаагүй тухай албан бичиг Татаж авах
22 Булган аймгийн Бүрэгхангай сум - Төсөлч ХХК Нийгмийн хариуцлагын гэрээ Татаж авах
23 Булган аймгийн Бүрэгхангай сум - Өгөөж баянхангай ХХК Нийгмийн хариуцлагын гэрээ Татаж авах
24 Булган аймгийн Бүрэгхангай сум - Өрмөн уул ХХК Нийгмийн хариуцлагын гэрээ Татаж авах
25 Завхан аймгийн Дөрвөлжин сум - Баян-айраг эксплорэйшн ХХК Хамтын ажиллагааны гэрээ Татаж авах