Ил тод уул уурхай

Олборлох үйлдвэрлэл эрхлэгч компаниудын “Ашиг хүртэгч жинхэнэ эзэд”-ийн ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НЬ Дэлгэрэнгүй
Хараат бус хянагч - нэгтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийн зар Дэлгэрэнгүй
Монголын ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлийн 15 дугаар хуралдаан боллоо Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ ТАЙЛАГНАЛЫН СИСТЕМ

Latest news

  • Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын 2016 оны тайлагналын мэдээ 2017.04.27

    Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.10, Газрын тосны тухай хуулийн 36.10, цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.6.4, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 34.10 заалтуудын дагуу "тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд тухайн жилд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, олборлосон, борлуулсан бүтээгдхүүний тоо хэмжээг дараа оны 1-р улиралд багтаан маягтын дагуу тайлагнаж,

Interviews

@EITIMongolia

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com