Ерөнхий сайдын захирамж, Сайдын тушаал

Ерөнхий сайдын захирамж

Нэр Дугаар Огноо
1 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 142 2017.09.20
2 Үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 62 2012.07.04
3 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 28 2009.03.31
4 Ажлын албаны дүрэм батлах тухай 62 2007.06.27
5 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 115 2006.12.19
6 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 33 2006.03.31

 

Сайдын тушаал

Нэр Дугаар Огноо
1 ОҮИТБС-ын "Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн  үйл ажиллагааны тайлан" маягт, нөхөх заавар шинэчлэн батлах тухай Үндэсний статистикийн хорооны даргын тушаал  А/11 2018.01.25
2 Маягт нөхөх заавар, журам батлах тухай Сангийн сайдын тушаал 43 2016.02.05
3 Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай Үндэсний статистикийн хорооны даргын тушаал А/143 2015.12.16
4 Хандив, тусламжийг бүртгэх журам батлах тухай /Сангийн сайдын тушаал/ 45 2010.03.01

 

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com