Цахим тайлагналын системийн гарын авлага

1. Тайлан гаргагч аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан гарын авлага

2. Тайлан гаргагч төрийн болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудад зориулсан гарын авлага 

 

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com