Тоо баримтууд

Баталгаажуулалтад бэлтгэх ажлын төлөвлөгөө, хэрэгжилт

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын стандартын дагуу санаачилгыг хэрэгжүүлж орнууд 3 жил тутамд олон улсын баталгаажуулалтад хамрагдах шаардлагатай билээ. Монгол Улсын хувьд 2015 оны 10 сард ээлжит баталгаажуулалтад хамрагдах юм.

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com