Хандив дэмжлэг

2014 онд олборлох үйлдвэрлэлд үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд нийт 20.5 тэрбум төгрөгийн хандивыг аймаг орон нутаг, яам, ТББ, хувь хүмүүст өгсөн байна

ОЮУ ТОЛГОЙ КОМПАНИЙ ХАНДИВЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Оюу Толгой компани өгсөн хандиваар бүх компанийг тэргүүлсэн ба нийт хандивын дүнгийн 65 хувийг дангаараа бүрдүүлсэн байна.

Нийт 13.4 тэрбум төгрөгийн хандив өгсөнөөс 10.4 тэрбум төгрөг боловсролын салбарт, 2.9 тэрбум төгрөг бусад салбарт хийгдсэн байна.

БУСАД КОМПАНИУДЫН ЗААВАЛ МЭДЭЭЛЭХ ХАНДИВЫН ДҮН
График дээгүүр хулганаа чирж дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

ХАНДИВ ХҮЛЭЭН АВАГЧИД
Нийт хандивын 51 хувь буюу 10.4 тэрбум төгрөгийг БСШУЯ хүлээж авсан байна.

Улаан - Аймаг, дүүрэгт өгсөн хандив

Хөх - Яам, ТББ, хувь хүнд өгсөн хандив

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com