Orders of Prime minister

Orders of Prime Minister

# Name Number Date
1 Үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 62 2012.07.04
2 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 28 2009.03.31
3 The Statute of Mongolia EITI Secretariat 62 2007.06.27
4 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 115 2006.12.19
5 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 33 2006.03.31

 

Orders of Minister

# Name Number Date
1 Approval of template and filling guideline /Joint order of Minister of Finance and Chairman of National Statistical Committee/ 1/3/1 2013.01.03
2 Approval of Regulation /Order of Minister of Finance/ 45 2010.03.01

 

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com