Баталгаажуулалтын тайлан

Монгол Улс ОҮИТБС-ыг ямар түвшинд, хир амжилттай хэрэгжүүлж байгаа талаар ОҮИТБС-ын Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газраас энэ 7 дугаар сарын эхээр үнэлгээ хийж, холбогдох тайланг англи, монгол хэлээр ирүүлснийг танилцуулж байна. Ирэх 10 дугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд ОҮИТБС-ын Удирдах хороо Казахстан улсын нийслэл Астана хотноо хуралдаж, тайлангийн дүнг батлах болно. Иймд эрхэм та бүхэнд энэ тайланг танилцуулахын хамт, санал, дүгнэлт, зөвлөмж өгч бидний ажилд туслахыг хүсье. Хамтран ажилласанд талархал илэрхийлье. 

 

 

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг-14200, ЕС А.Амарын гудамж, Туушин ХХК-ийн байр, 314 тоот өрөө

Утас: +976-11-70110525

Факс: +976-70110155

Цахим шуудан: eiti.secretariat.mn@gmail.com, eiti.communication@gmail.com